Välkommen till

PLÅTLÅDAN AB

med mer än 30 års samlad
erfarenhet av skruvdrivna
 lågfarts hissar

 
> Reparation      > Försäljning
> Ombyggnad    > Montage
> Service