PLÅTLÅDAN AB
Lindgården
179 98 Färentuna
Tel: 08-560 433 60
Fax: 08-560 433 61

Ronny Lindvall
Mobil: 070-318 81 94

Charlotte Lindvall
Mobil: 070-366 43 60

> Reparation      > Försäljning
> Ombyggnad    > Montage
> Service